Privacy Policy
Posledná aktualizácia 16. decembra 2022
Dátum účinnosti 1. júla 2022

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú zásadySP MOTO, Strojnícka 2087/6, Slovensko 080 06, Slovensko, emailom: info@spmoto.sk, telefón: +421945450450na zbierke, používanie a zverejňovanie vašich informácií, ktoré zhromažďujeme pri používaní našej webovej stránky ( https://www.husqvarnapresov.sk ). (služba"). Prístupom alebo použitím na služby, súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a zverejnenie vašich údajov v súlade s týmto Zásady ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s tým istým, nepristupujte k Službe ani ju nepoužívajte.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek upraviť bez akékoľvek predchádzajúce upozornenie a zverejníme revidované Zásady ochrany osobných údajov služby. Revidovaná politika bude byť účinné 180 dní od kedy revidované Zásady sú zverejnené v Službe a vo vašom pokračovať v prístupe k Službe alebo v jej používaní aj po tomto čase bude predstavovať váš súhlas s upraveným súkromím politika. Odporúčame vám preto pravidelne skontrolujte túto stránku.

 1. Informácie, ktoré zhromažďujeme:

  Budeme zhromažďovať a spracovávať nasledujúce osobné údaje o vás:

  1. Meno a proezvisko
  2. Email
  3. Mobil
 2. Ako zdieľame vaše informácie:

  Vaše osobné údaje nebudeme prenášať akejkoľvek tretej strane bez vyžiadania vášho súhlasu, okrem popísaných obmedzených okolností nižšie:

  1. Reklamná služba
  2. Sponzori
  3. Marketingové agentúry
  4. Právnické osoby
  5. Analytický
  6. Zber a spracovanie údajov

  Požadujeme, aby takéto tretie strany používali osobné údaje prenášame iba im na účel, na ktorý bol prevedený a neuchovávajte ho dlhšie, ako je potrebné splnenie uvedeného účelu.

  Môžeme tiež zverejniť vaše osobné údaje pre nasledovné: (1) vyhovieť príslušným zákon, nariadenie, súdny príkaz alebo iné právne predpisy proces; (2) na presadzovanie vašich zmlúv s nami, vrátane týchto Zásad ochrany osobných údajov; alebo (3) odpovedať na tvrdenia, že vaše používanie Služby porušuje akékoľvek práva tretích strán. Ak Služba alebo naša spoločnosť sa zlúči alebo získa s inou spoločnosti, vaše informácie budú jednou z majetok, ktorý prechádza na nového vlastníka.

 3. Uchovávanie vašich informácií:

  Vaše osobné údaje budeme uchovávať u nás pre 90 dní až 2 roky po tom, čo používateľské účty zostanú nečinné alebo ako pokiaľ ho potrebujeme na splnenie účelu ktorý bol zhromaždený, ako je podrobne uvedené v tomto Zásady ochrany osobných údajov. Možno si budeme musieť zachovať istotu informácie na dlhšie obdobia ako napr vedenie záznamov / vykazovanie v súlade s platné právne predpisy alebo z iných legitímnych dôvodov ako vymáhanie zákonných práv, podvody prevencia a pod. Zvyškové anonymné informácie a súhrnné informácie, z ktorých ani jedna vás identifikuje (priamo alebo nepriamo), môže byť uložené na neurčito.

 4. Your Rights:

  V závislosti od platného zákona môžete mať právo na prístup a opravu alebo vymazanie osobné údaje alebo získať kópiu svojich osobných údajov údaje, obmedziť alebo namietať voči aktívnemu spracovanie vašich údajov, požiadajte nás o zdieľanie (port) vaše osobné údaje inému subjektu, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli spracúvať vaše údaje, právo podať sťažnosť so zákonnou právomocou a takými ďalšími právami ako to môže byť relevantné podľa platných zákonov. Komu uplatniť tieto práva, môžete nám napísať na info@spmoto.sk. Budeme reagovať na vaše vyžiadať v súlade s platnou legislatívou.

  Upozorňujeme, že ak nám nedovolíte zbierať alebo spracúvať požadované osobné údaje resp odvolať súhlas na jeho spracovanie pre požadované účely, možno nebudete mať prístup alebo používať služby, pre ktoré sú vaše informácie sa hľadalo.

 5. Súbory cookie atď.

  Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako ich používame a vaše voľby v súvislosti s týmto sledovaním technológie, pozrite si naše Zásady používania súborov cookie.

 6. Security:

  Bezpečnosť vašich informácií je dôležitá a použijeme primerané bezpečnostné opatrenia aby sa zabránilo strate, zneužitiu alebo neoprávnenému použitiu zmena vašich údajov podľa našich ovládanie. Vzhľadom na inherentné riziká sme však nemôže zaručiť absolútnu bezpečnosť a v dôsledku toho nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám prenesiete a robíte tak na vlastné riziko.

 7. Third Party Links & Use Of Your Information:

  Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky ktoré nie sú nami prevádzkované. Tieto Zásady ochrany osobných údajov nerieši zásady ochrany osobných údajov a iné praktík akýchkoľvek tretích strán vrátane akýchkoľvek tretia strana prevádzkujúca akúkoľvek webovú stránku alebo službu ktoré môžu byť dostupné prostredníctvom odkazu na servis. Dôrazne vám odporúčame skontrolovať zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite. Máme žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akékoľvek stránky alebo služby tretích strán.

 8. Grievance / Data Protection Officer:

  Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovanie vašich informácií, ktoré sú k dispozícii u nás môžete poslať e-mail nášmu úradníkovi pre sťažnosti na adresu SP MOTO, Strojnícka 2087/6, emailom: info@spmoto.sk. Vaše obavy budeme riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi.

Zásady ochrany osobných údajov vytvorené s CookieYes.